Startside

Om SMB Verdivurdering

Virksomhetsområde

Referanser

Litteratur

Kontaktinformasjon

 

Velkommen til SMB Verdivurdering Norge!

Se ny nettside: www.smbverdivurdering.no

Vurdering av selskapsverdien og bistand ved kjøp/salg/fusjon:

Bedriftens verdi - Vi belyser et økonomisk bilde av bedriften, og ut fra det trekker vi konklusjoner om bedriftens verdi

Vi beregner bedriftens verdi, bistår i økonomiske analyser og planlegging, samt bistår ved kjøp/salg/fusjon etc.

Bedriftens verdi beregnes med utgangspunkt i historiske tall, nåtid og fremtid. Basert på markedsforhold, kvantifiseres bl.a. forventninger og antakelser om inntjening i fremtiden.

 Du mottar en kort, skriftlig rapport som bl.a. viser beregningene og kommenterer forutsetningene for beregningene.

 Vi bistår også i tilknyttede tjenester, som bistand i forhandlinger ved oppkjøp/salg/fusjon, generasjonsskifter og det å finne nye eiere. Den skriftlige rapporten om verdivurdering vil da tjene som et nyttig grunnlagsdokument. 

Nye eiere - Eierskifte - Flere eiere?

Vi kan bistå ved kjøp/salg/fusjon.

Når du har behov for å få gjennomført økonomiske analyser, gjennomganger etc. vil vi være ditt foretrukne valg.

Økonomiske analyser 

 

 

 

Delta på seminaret "Verdisetting & Eierskifte" i Oslo 25. aug.:

Ettermiddagsseminar kl 12 - 15, for eiere, styret og ledelsen, gjennomføres bl.a. i Oslo 25. august i samarbeid med IBU: www.ibu.no
Deltakerne mottar boken "Håndbok i økonomi for styremedlemmer", (E.G.Standal/A.I.Søland, Universitetsforlaget).
Se program på nettsiden: www.smbverdivurdering.no
Se også andre seminarer for eiere, styret og ledelsen: www.styrearbeid-ibu.no 
Les der bl.a. om de fire heldags styreseminarene i IBU's StyreModul 1.
Les der også mer om IBU's StyreModul 2.
Vi utfører jevnlig verdivurderinger og assisterer i eierskifteprosesser.

Hjelp til rapportering til styret?
 
Vi hjelper deg med å gi form og innhold i rapportering av økonomisk informasjon til styret.

Ønsker du et internt styreseminar i økonomi?

Vi har gjerne en gjennomgang om økonomi internt i bedriften.

TA KONTAKT MED SMB VERDIVURDERING NORGE I DAG!

Kontaktinformasjon:

SMB Verdivurdering Norge (SMB VN)
Henv. til Arild I. Søland
Tlf ( + 47 ) 91 59 88 54
Mailkontakt:
arild@ibu.no

SMB Verdivurdering Norge's tjenester er:
Verdivurdering - Bedriftsøkonomisk assistanse & rådgivning - Ass. ved kjøp/salg/fusjon
www.smbverdivurdering.com (disse nettsider)

Når du ønsker tjenester innen følgende områder:
Styreseminarer - Styreevalueringer - Strategiutvikling & strategiprosesser - Bedriftsøkonomisk rådgivning
Se
 www.ibu.no for mer informasjon.